Download this publication

Seks millioner mennesker fra Syria – mer enn en fjerdedel av landets befolkning – er på flukt.

Midtøstens historie er full av flyktningekatastrofer. Nå er regionen midt i en av sine verste,

Til sammen bor 20 millioner mennesker som flyktninger eller internt fordrevne i regionen. Det er fire ganger Norges befolkning.

De fleste vil aldri kunne dra tilbake til det hjemmet de rømte fra. Det samme vil skje med de syriske flyktningene om krigen fortsetter.

I mars 2011 begynte fredelige demonstrasjoner mot Assad-regimet. To år senere var protestene blitt til blodig borgerkrig: Flyktningstrømmen ble en flodbølge.

Innen årets utgang vil halvparten av syrerne være avhengig av nødhjelp.