Photo: Ørn Borgen

Det fokuseres mye på at hemmelighold er selve problemet med skatteparadiser, blant annet i Aftenpostens leder 5te april. Men at formuer og inntekter unntas innsyn og beskatning gjennom bruk av skatteparadiser kommer av at noen har interesser og makt til å bruke og opprettholde et internasjonalt finanssystem som tillater dem å gjøre det, enten de er diktatorer, milliardærer, eller kriminelle. Hemmelighold er bare et symptom, den grunnleggende sykdommen er ubalanser i makt mellom politiske og økonomiske eliter, og befolkningen ellers.