I år er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt. Det nylig fremsatte forslaget fra Kristelig Folkeparti om å endre abortlovens § 2 bokstav c viser imidlertid at loven fremdeles skaper sterkt engasjement og dype politiske skillelinjer. Forslaget går ut på å begrense retten til abort etter tolvte svangerskapsuke i tilfeller hvor det er «stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom». Dette har utløst en såkalt «pro-choice” vs. “pro-life»-debatt, med frykt for kvinners selvbestemmelsesrett på den ene siden og frykt for å skape et sorteringssamfunn på den andre siden.

I dette frokostseminaret vil Hans Fredrik Marthinussen og Liv Tønnessen kaste lys over debatten fra et juridisk, sosialt og internasjonalt perspektiv. De vil diskutere hvilke konsekvenser forslaget vil kunne ha i Norge, samt se forslaget i lys av internasjonale politiske strømninger.

Hans Fredrik Marthinussen er professor og leder for forskergruppe for formuerett ved det juridiske fakultet i Bergen. Han har nylig publisert en kronikk om lovforslaget: https://www.dagbladet.no/kultur/hoyre-snakker-usant-om-abortloven/70427422

Liv Tønnessen er forsker ved CMI. Hun har en doktorgrad i sammenlignende politikk, og har blant annet forsket på reproduktive rettigheter og kvinnebevegelser, særlig med fokus på Midtøsten og Nord-Afrika. Hun har nylig publisert en kronikk om lovforslaget: https://bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2018/liv-tonnessen-cmi-om-erna-kvinner-helse-og-abortsaken-global/?fbclid=IwAR3_Yfa2MMGIasGPfKcYL1SQiunja4GF1L8Qry9O3VD2F8VRiMIJYQ15_q8%22

Siri Gloppen, direktør for Centre on Law and Social Transformation, moderer seminaret.

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher