I mars 2021 nådde krigen i Mosambik mediene i hele verden da islamistiske opprørere angrep byen Palma i provinsen Cabo Delgado, rett ved grensen til Tanzania. Angrepet stoppet utviklingen av gassindustrien, som var lovet å bli den største private investeringen i Afrika noensinne. Siden 2017 har opprørere med en jihadistisk agenda terrorisert landsbyer og småsteder. Myndighetenes militariserte respons har gjort situasjonen enda verre for sivilbefolkningen. Minst 3000 er drept og 800 000 har flyktet fra hjemmene sine. Store områder er nå folketomme. Vil det hjelpe at Rwanda, Sør-Afrika og andre land har sendt store styrker til Mosambik? Vi snakker om bakgrunnen for konflikten, de ulike aktørene og konsekvensene av krigen.

Aslak Jangård Orre, seniorforsker CMI og Carmeliza Soares da Costa Rosário, forsker CMI, i samtale med Thor Olav Iversen, doktorgradsstipendiat ved Senter for vitenskapsteori ved UiB.

Recent CMI publications: