Hvorfor prøver afrikanske stater å kontrollere hva unge gjør på sosiale medier i Afrika? Hvordan gjør de det? Hva er konsekvensene for unge statsborgere, og for deltakelse i politikk? Vi diskuterer hva vi vet, hva vi ikke vet, og hvordan vi kan forske på disse spørsmålene.

Recent CMI publications: