«Alle er like, men noen er mer like enn andre», skrev den engelske forfatteren George Orwell i en av sine mest berømte bøker, Animal Farm. Den dystopiske romanen leses gjerne som en kritikk av den russiske revolusjonen og den store avstanden mellom kommunistiske idealer og virkeligheten, som under Stalins ledelse var preget av nye klasseskiller og undertrykkelse. Men det kjente sitatet passer vel så godt for å beskrive norsk og europeisk asylpolitikk og gapet mellom våre egalitære verdier og diskriminering av flyktninger.

I begynnelsen av april var jeg i Medyka, på den travleste grenseovergangen mellom Polen og Ukraina. Som alltid var det vondt å møte mennesker på flukt. Slitne og kalde ventet de ukrainske flyktningene tålmodig på å kunne forlate hjemlandet sitt og krysse grensen til Polen. Så vidt jeg kunne se var det bare kvinner, barn og gamle mennesker i køen. Mange drasset på tunge kofferter der de formodentlig hadde pakket sine mest verdifulle eiendeler. Noen hadde med seg kjæledyrene sine (....) 

Heidi Mogstad

Post Doctoral Researcher

Recent CMI publications: