Download this publication

– Equinor betalte over 32 milliarder kroner i skatt til Algerie, Angola, Libya og Nigeria i 2022. De enorme inntektene fra oljesektoren har imidlertid i liten grad kommet befolkningen til gode, sier Odd-Helge Fjeldstad, seniorforsker ved Chr. Michelsen Institutt (CMI).

Odd-Helge Fjeldstad

Research Professor, Coordinator: Tax and Public Finance