(Working paper/Institutt for Menneskerettigheter 2001:15)