Ottar Mæstad

Research Professor / Special Adviser, Director Development Learning Lab

Helse for alle uten helearbeidere?

Verden mangler 3,5 millioner helsearbeidere og en milliard mennesker får ikke grunnleggende helsetjenester. Det får dramatiske konsekvenser. 8,1 millioner barn under fem år og 350.000 kvinner dør hvert eneste år i utviklingsland.

  • Hvilke erfaringer fra den norske helsemodellen kan bidra til å redusere barne- og mødredødeligheten i verden?
  • Norge satser stort på barne- og kvinnehelse internasjonalt. Men gir regjeringen nok og riktig bistand for å støtte denne satsingen?
  • Holder det med store vaksinesatsinger om utviklingsland mangler helsearbeidere som kan sette sprøytene og sikre helse for alle?
  • Hvordan støtter man best utviklingsland i å bygge sitt helsevesen og sikre de fattigste kvinnene og barna retten til helse?

 Debattanter:

Projects

Global Health and Development

Jan 2006 - Dec 2009