Kvinnelige demokratiforkjempere i den arabiske verden slåss en kamp for frihet på minst to fronter: Frihet fra autoritære regimer og frihet fra patriarkalske menn som mener deres plass er bak kjøkkenbenken. Nobelprisvinneren Tawakkol Karman står på barrikadene og blir beskyldt for å være både usømmelig og uislamsk i hjemlandet Jemen. Når 33 år gamle Tawakkol Karman mottar Nobels fredspris sammen med liberiske Ellen Johnson-Sirleaf og Leymah Roberta Gbowee, blir hun den yngste og første arabiske kvinnen som mottar prisen. Ved å overrekke prisen til nettopp henne, setter Nobelkomiteen søkelyset på kvinners bidrag og kvinners kår som deltagere i demokratiutvikling i den arabiske verden. Nobelkomiteen begrunner avgjørelsen med at man ikke kan oppnå demokrati uten at kvinner får samme muligheter som menn til å påvirke utviklingen på alle plan i samfunnet.

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher