Den gamle Clash hiten stiller opp dilemmaet det internasjonale samfunnet no står overfor i Afghanistan: «Should I stay or should I go. If I stay there will be trouble, if I go it will be double».

Men kven sitt dilemma er dette, kan me spørje. Er det vårt eller er det Afghanarane sitt, kven sitt dilemma er størst, no og over tid. Her er ei rekke spørsmål det er trong for å gå bak det offisielle bilete for å finne utav, for å sjå kva Noreg eventuelt kunne gjort annasleis og kva som kan, og bør, gjerast framover. Kva mål har me hatt og kvar vert no skulda lagt, kven har vunne og kven har tapt?

Les hele artikkelen