Å gi arabiske kvinner like politiske rettigheter er ikke nok for å sikre kvinners deltakelse, når hun samtidig er offer for diskriminerende familielover.

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher