Photo: juan carlos berlanga

Det er i år 10 år siden Marokko tok et stort steg for å sikre kvinners frihet og likestilling. Landet gikk fra å ha en av de mest konservative familielovene til en av de mest progressive, og applauderes nå av kvinneaktivister i regionen som et eksempel til etterfølgelse. Hva gjorde reformen mulig?

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher