Norges innsats i Afghanistan har vært preget av særnorske prosesser og interesser, men er naturligvis også formet av det større internasjonale prosjektet den var en del av. To spørsmål er sentrale her: Hvordan skape fred i en tid med krig? Hvordan forholdt Norge seg til dette motstridende formålet i sitt engasjement i Afghanistan?