Det meste av den norske støtten til kvinnebevegelser i Afrika og utviklingsland generelt blir gitt bilateralt eller gjennom norske organisasjoner. Det var denne typen bistand som ble foreslått redusert i høstens bistandsbudsjett.  Mens Øyvind Eggen, fagsjef ved Norads evalueringsavdeling, på sin private blogg i kjølvannet av høstens bistandsdebatt presiser at regjeringen ikke hadde et godt faglig grunnlag for slike kutt i bistandsbudsjettet, så hevder han også at det heller ikke eksisterer gode faglige grunner for å beskytte bistand via sivilsamfunnet.

Vi har i en årrekke forsket på afrikanske kvinnebevegelser med fokus på deres rolle i å få gjennom nye lover for å beskytte kvinners rettigheter. Den gode nyheten er at forskningsresultater viser at bistand til afrikanske kvinnebevegelser virker. Den dårlige nyheten er at bistand ikke alltid virker slik vi skulle ønske.