Det meste av den norske støtten til kvinnebevegelser i Afrika og utviklingsland generelt blir gitt bilateralt eller gjennom norske organisasjoner. Det var denne typen bistand som ble foreslått redusert i høstens bistandsbudsjett.  Mens Øyvind Eggen, fagsjef ved Norads evalueringsavdeling, på sin private blogg i kjølvannet av høstens bistandsdebatt presiser at regjeringen ikke hadde et godt faglig grunnlag for slike kutt i bistandsbudsjettet, så hevder han også at det heller ikke eksisterer gode faglige grunner for å beskytte bistand via sivilsamfunnet.

Vi har i en årrekke forsket på afrikanske kvinnebevegelser med fokus på deres rolle i å få gjennom nye lover for å beskytte kvinners rettigheter. Den gode nyheten er at forskningsresultater viser at bistand til afrikanske kvinnebevegelser virker. Den dårlige nyheten er at bistand ikke alltid virker slik vi skulle ønske.

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher