Download this publication

Denne boken er en hyllest til Just Faaland som døde i februar 2017.

Just Faaland bygget opp det som i dag er Chr. Michelsens Institutt i Bergen. Han var leder for avdelingen for utviklingsforskning ved instituttet fra 1962 til 1988. Boken er skrevet av mange av hans nærmeste medarbeidere som arbeidet ved instituttet fra tidlig 1970-tallet og i tiårene fremover. Med denne boken ønsker forfatterne å skape et minnesmerke om livsverket til et enestående menneske.

Boken belyser Just Faalands arbeid og liv fra ulike sider. Noen bidrag konsentrerer seg om det faglige arbeidet Just Faaland utførte innen utviklingsforskning og viser den store spennvidden i hans virksomhet på dette feltet. Fattigdomsbekjempelse i utviklingsland var et overordnet mål han hadde for sitt arbeid. Andre bidrag i boken legger vekt på hans rolle som institusjonsbygger og som sjef. Mange av bidragene viser også hvorledes Just var som støttespiller for sine medarbeidere. Her får vi se de mer personlige sidene ved Just og hans innstilling til sine medmennesker.

Boken viser også at Just Faalands virke gikk langt utover Chr. Michelsens Institutt. Han var i flere perioder leder for en rekke internasjonale organisasjoner innen bistand, forskning og utvikling og hadde evne til å påvirke disse organisasjonenes retning. Få nordmenn har hatt så mange betydelige internasjonale stillinger. Han ble en legende innen det internasjonale utviklingsmiljøet. Just Faaland var en verdensborger av stort format.

Hvis du vil ha tilsendt boken, send en e-post til cmi@cmi.no og overfør 115 kr til kontonummer 5201.05.42308 eller vipps til 91247. Denne kostnaden dekker frakt.

Last ned boka som PDF her / Download the book as PDF here

Last ned boka som EPUB her / Download the book as EPUB here

Last ned boka som MOBI her / Download the book as MOBI here

«Det er én ting som gjør meg livsnedtrykt. Det er at etter så mange år, er det fortsatt en milliard mennesker som er sultne. Men: vi kan gjøre noe med det. Og CMI kan bidra.»

Just Faaland

Recent CMI publications: