I verden i dag blir 1 av 3 kvinner utsatt for kjønnsbasert vold. Kjønnsbasert vold inkluderer fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk og tradisjonell vold på bakgrunn av kjønnet til et individ i en ubalansert maktrelasjon. 
Panelsamtale med fokus på hvilke faktorer som muliggjør vold mot kvinner i konflikt- og katastrofesituasjoner. De fleste overgriperne som står bak kjønnsbasert vold blir ikke straffet. Noen land har ikke lovverk som beskytter kvinner. I andre tilfeller finnes det lover, men sakene blir ikke straffeforfulgt. 

Innledere:
Liv Tønnessen, CMI 
Chiku Ali, RVTS
- Borghild Berge, FOKUS forum for Kvinner og UtviklingsspørsmålI

 

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher