Flere kvinner i Nord-Afrika og Midtøsten får nå en bedre utdannelse, men dette har ikke ført til at flere blir yrkesaktive. Diskriminerende lover er en viktig årsak. Blant annet gir lover i flere land ektemenn myndighet til å nekte sine koner arbeid utenfor hjemmet

Liv Tønnessen

Senior Researcher and Director of Center on Law and Social Transformation