I år er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt. Det nylige forslaget fra Kristelig Folkeparti om å endre abortlovens § 2 bokstav c viser imidlertid at loven fremdeles skaper sterkt engasjement og dype politiske skillelinjer.

Forslaget går ut på å begrense retten til abort etter tolvte svangerskapsuke i tilfeller hvor det er «stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom». Dette har utløst en såkalt «pro-choice” vs. “pro-life»-debatt, med frykt for kvinners selvbestemmelsesrett på den ene siden og frykt for å skape et sorteringssamfunn på den andre siden.

I dette frokostseminaret vil Hans Fredrik Marthinussen, Heidi Thornhill og Liv Tønnessen kaste lys over debatten fra et juridisk, sosialt og internasjonalt perspektiv. De vil diskutere hvilke konsekvenser forslaget vil kunne ha i Norge, samt se forslaget i lys av internasjonale politiske strømninger. Seminaret er moderert av Siri Gloppen.