Elin Skaar, seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt, har skrevet et innlegg i Vårt Land. Hun deltok i en debatt med Dagfinn Høybråten, leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen.