I anledning Skeivt kulturår 2022 organiserte Sex og Politikk, CMI/Centre on Law and Social Transformation og Norad til markering mandag, 21. mars hos Norad.

Det er i år 50 år siden avkriminaliseringa av sex mellom menn i Norge. Det er dessverre fremdeles 69 land i verden hvor sex mellom menn er kriminalisert. Sudan hadde fram til sommeren 2020 sågar dødsstraff. Sex og Politikk har sammen med Skagerak Film laget en film om den første åpne homofile mannen fra Sudan, Ahmed Umar – som nå er en anerkjent kunstner i Norge. Etter filmen inviterer vi til panelsamtale om skeives situasjon i Sudan i dag, og hvordan Norge kan bidra til at skeive i Sudan 
får rettighetene sine oppfylt.

I panelet:

Therese Helene Løken Gheziel – Norges ambassadør i Sudan
Ahmed Umar – Kunstner og skeiv aktivist 
LHBT aktivist fra Sudan
Liv Tønnessen – Seniorforsker på CMI og leder av Centre on Law and Social 
Transformation
Moderator: Jon Lomøy, tidligere Norad-direktør og styremedlem i Sex og Politikk

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher