(In Norwegian)

I denne boka drøftes sikringen av menneskerettighetene i lys av de erfaringer som er gjort med sannhetskommisjoner og rettsoppgjør fra ulike deler av verden.

Human Rights Programme

Jan 1983 - Dec 2010

In this volume: