Norads Resultatrapport 2015 har kvinners rettigheter og likestilling som tema. I den forbindelse har CMI på oppdrag av Norad utarbeidet en analyse av forskning omkring bistand til kvinners rettigheter og likestilling. Norad inviterer til seminar hvor Liv Tønnesen og Mari Norbakk legger frem noen hoveddimensjoner i analysen, med fokus på:

  • Status for kvinners rettigheter og likestilling i 2015: Har fremgangen vært størst på de områdene den betyr mest?
  • Resultater av bistanden til kvinners rettigheter og likestilling: Holder endringsteoriene mål?
  • Integrering av likestilling i bistand til ulike sektorer: På tide å erklære falitt – eller er det håp i hengende snøre?

 

Mari Norbakk

Post Doctoral Researcher

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher