Formålet med rapporten er å få en bedre forståelse av områder som er sentrale for gjennomføring av Norges handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan.

Norge bidrar med relevant støtte til innsatsområdene i norsk og afghansk handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. Målrettede justeringer av innsats som rapporten anbefaler at Norge prioriter er:

  • Koordinere og fokusere bredden av norsk kompetanse og virkemiddelapparat i Afghanistan.
  • Forpliktelse til langsiktig kvinner, fred og sikkerhet innsats særlig innen utdanning, helse og jobbskaping.
  • Bidra til å styrke rettsapparatet og beskyttelse av kvinner mot vold i hjemmet og i det offentlige rom.
  • Målrette kapasitetsbygging og utdanning mot kvinners deltakelse i policy utvikling og beslutningstaking som bygger politisk bevissthet og institusjonell kapasitet.
  • Støtte spesielt opp om kvinnelige IDPs (Internally Displaced People) rettigheter, inkludert humanitære behov og økonomiske deltakelse.
  • Undersøke og dekke fortsatte kunnskapshull.