Som del av 16-dagerskampanjen mot kjønnsbasert vold invitererte FOKUS til et webinar om skadelige skikker for å sette søkelys på kjønnslemlestelse globalt, men også se på sammenkoblinger mellom kjønnslemlestelse og barneekteskap.

Presentasjonen av CMI rapporten ”Prevalence, drivers, and review of the literature on the effects of interventions to reduce the prevalence of female genital mutilation” ble etterfulgt av en panelsamtale med følgende personer:
• Liv Tønnesen og Mari Norbakk, Chr. Michelsens Institutt (CMI)
• Ragnhild Elise Johansen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
• Ubah A. Aden, LIM Voice og medlemsorganisasjon i FOKUS
• Margot Igland Skarpeteig, Norad

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher

Mari Norbakk

Post Doctoral Researcher