Siden 1970-tallet har det vært en sterk økning i andelen kvinnelige dommere i verden. Men det overrasker sikkert mange at andelen kan være høyere i land som har opplevd kriger og alvorlige konflikter, enn i etablerte og stabile demokratier, ifølge en artikkel produsert av Norges forskningsråd og publisert på forskning.no

Det er en gruppe forskere ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Universitetet i Bergen (UiB) som har kommet fram til dette gjennom forskningsprosjektet Women on the Bench og studier av kvinnelige dommere i Afghanistan, Uganda, Angola, Guatemala og Haiti.

Seniorforsker Elin Skaar ved CMI forteller at utviklingen med flere kvinnelige dommere begynte i Tyskland og USA etter 2. verdenskrig. Deretter har det fortsatt.