Download this publication

Kampen om naturressursar:
Benedicte Bull byr ikkje berre på grundige analysar av stormaktspolitikk og samfunnsforhold i Latin-Amerika, ho byr òg på seg sjølv.