TRUCOM WEBINAR:

Bli klok på den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen

Introduksjon v/Eva Josefsen, UiT, prosjektleder

En kommisjon med paradokser? v/ Hans-Kristian Hernes, professor, UiT

Kva veit folk i Norge om kommisjonen v/ Elin Skaar, seniorforsker, CMI

Fortellinger til kommisjonen v/ Stein Roar Mathisen, professor, UiT

Media og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem? v/ Kjell Ole K. Olsen, professor, UiT

Sagt om kommisjonen: intervjudata, foreløpige funn v/ Else Grete Broderstad, professor og Eva Josefsen, professor, begge UiT

Videoen fra webinaret er nå tatt ned.