Download this publication

Er Sannings- og forsoningskommisjonen budd på å ta det første store oppgjeret 
med kolonialiseringa av samiske område?

I dag, 6. mars, inviterer Sannings- og forsoningskommisjonen til avsluttande høyringsmøte i Stortinget for å be om framlegg til forsoningstiltak. Da bør dei tolv kommisjonærane med Dagfinn Høybråten i spissen vere førebudde på innspel om det folk flest er opptekne av. Det er difor vanskeleg å sjå for seg at kommisjonen kan komme seg unna Fosen-saka.