Hva vet du om Kvenfolket? Hvis det er lite så er du ikke alene.
Kvenene er en av Norges nasjonale minoriteter. De har sin egen nasjonaldag og eget flagg. 10-15000 identifiserer seg som kven her i landet, mens nærmere 70000 nordmenn har kvenske aner. Likevel er dette en nesten usynlig folkegruppe i norsk offentlighet og politikk. Hardhendt fornorskningpolitikk gjør at få i dag snakker språket. Det er del av Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat og forholdet mellom kvener og den norske staten blir del av rapporten kommisjonen legger fram senere i vår.
I dette LawTransform-seminaret møter du Bjørnar Seppola, som lenge har vært en tydelig - og ofte kontroversiell -stemme for kvensk kultur og rettighetskamp og barnebarnet hans Ida-Elise Seppola Asplund (som er PhD student ved Universitetet i Bergen når hun ikke har permisjon for å være rådgiver for ordføreren i Bergen) i samtale med Elin Skaar. Elin er seniorforsker ved Chr. Michelsen Institute og en ledende ekspert på sannhetskommisjoner og forsoningsprosesser og har fulgt den norske kommisjonene tett.