Den norske Helsingforskomité (DnH) inviterer til boklansering og seminar. Utgangspunktet for boken «Forsoning – skilt langs veien», er en erkjennelse av at verdens samfunn er i stadig konflikt. Samtidig foregår det også hele tiden forsoningsprosesser. Enkeltpersoner og grupper forsoner seg med sine fiender, med en ny virkelighet, med seg selv og kanskje også med egen skyld. Bokens forfatter, seniorrådgiver i DnH, Enver Djuliman, har egne erfaringer fra konfliktene i Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet. DnH har i årevis arbeidet i vanskelige konfliktområder – på Vest Balkan, i Sør- og Nord-Kaukasus, Tyrkia og i Sentral-Asia. Utfra disse erfaringene har organisasjonen utviklet synspunkter på hvordan samfunn kan gjenoppbygges og sikre fredelige løsninger på konflikter. Hvordan samfunnet utvikler seg etter at krigen er over, avhenger blant annet av hvordan det tar et oppgjør med fortiden og hvordan det forholder seg til forsoningsprosessen. På seminaret ser vi på konflikter i Bosnia-Hercegovina, Tyrkia, Columbia og Norge. Vi skal diskutere hvordan spørsmål knyttet til skyld, rettferdighet, oppgjør med fortiden, minner, sannhet, historie, tilgivelse og tillit er blitt håndtert og hvor vellykket forsoningsprosessene har vært. Ikke minst skal vi diskutere diasporas rolle i fredsbygging.

Program

08:45               Registrering, kaffe, te  

09:00               Åpning, Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité  

09:05               Presentasjon av boken «Forsoning – skilt langs veien», Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i DnH, i samtale med Enver Djuliman  

09:30               

Fire land, fire konfliktbilder Fire konfliktsituasjoner blir presentert av utenforstående personer med god kjennskap til konflikten. Veien til forsoning blir kommentert av personer som har vært direkte berørt av konfliktene.

  • Bosnia-Hercegovina: krigen 1992-1995, presentert av Kari M. Osland, seniorforsker, NUPI, kommentert av Enver Djuliman
  • Norge: Oppgjør med politikken overfor romanifolket/taterne: Er forsoning mulig? presentert av Ingvill Thorson Plesner, seniorrådgiver ved Norsk senter for menneskerettigheter, tidligere sekretariatsleder for det offentlige Tater-/romaniutvalget, kommentert av Inger Jenny Sørensen
  • Colombia: konfliktene med venstreorienterte geriljagrupper, presentert av Jemima Garcia-Gogos, førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og kommentetrt av Diego Marin, leder i Fred i Colombia
  • Tyrkia: konflikten med kurderne, presentert av Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, DnH, kommentert av Hasan Algunerhan/Sehar Aydar

11:30               Paneldebatt   12:45              

Oppsummering og avslutning, Elin Skaar, seniorforsker, Chr. Michelsen          Institutt, Bergen