Panel debate

Norsk Latin-Amerika-forskning: hva vi har oppnådd og veien videre

Fra 2008 har Norge hatt et eget finansieringsprogram for forskning på Latin-Amerika som en del av en større kunnskapssatsning. Det tar slutt i 2017. Hva har vi oppnådd i denne perioden og hvordan kan vi sikre at kunnskapsmiljøene som er bygget opp kan videreføres?

Elin Skaar (Ordstyrer) Chr. Michelsens Institutt
Benedicte Bull NorLARNet og Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo
Hans Egil Offerdal Forskningsadministrativ avdeling, Universitetet i Bergen
Bo Byrkjeland Senter for internasjonalisering av utdanning
Anne Horn Den norske Dommerforening

Harald Martinsen

Brasiliansk - Norsk Handelskammer

See also: