8. mars er den internasjonale kvinnedagen og og verden i dag er på mange måter mer likestilt enn den var for 100 år siden. Likestilling er en viktig del av FNs bærekraftsmål og et mål er å “oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet”. Mange land er på riktig vei, men en mer ustabil verden som stadig treffes av nye kriser skaper utfordringer på mange plan. Den 7. mars retter vi derfor blikket ut mot verden for å snakke om internasjonale kvinnesaker.

Studentersamfunnet i Bergen inviterer derfor til et litt annerledes frokostmøte, hvor fagpersonene selv har pekt ut tema. Tre fagpersoner snakker om internasjonale kvinnesaker som de selv synes det snakkes for lite om; familielov og den juridiske situasjonen for kvinner i Sudan, hvordan og hvorfor kvinner blir hardere påvirket i katastrofer i Haiti og utfordringer knyttet til menstruasjon i det globale sør.


I PANELET

- Liv Tønnesen, seniorforsker ved CMI og leder av Center on Law and Social Transformation
- Marianne Tøraasen, stipendiat ved CMI
- Karine Aasgaard Jansen, seniorforsker i medisinsk antropologi ved CMI

Karine Aasgaard Jansen

Senior Researcher, Coordinator Global Health

Marianne Tøraasen

Post Doctoral Researcher, Coordinator Rights & Gender

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher